UK and Irish Current Tournaments: All Title Holders

Current Title Holders Current Tournaments
with Winners
Junior (Youth) Winners Non-Current Tournaments
with Winners

Click on the name of a tournament to see details of that event, its format and location.

Click on Type to sort into that order

Tournament Trophy Typesort icon Past Winners and Results
British Open
 • 2018 Xunrui Zhao
 • 2017 Qinmeng Zhang
 • 2016 Ziyi Zhang
 • 2015 Junnan Jiang
 • 2014 Cornel Burzo
 • 2013 Zebin Du
 • 2012 Andrew Kay
 • 2011 Chong Han
 • 2010 Andrew Kay
 • 2009 Xi Gao
 • 2008 T Mark Hall
 • 2007 Sam Aitken
 • 2006 Ben He
 • 2005 Tony Goddard
 • 2003, 2004 T.Mark Hall
 • 2002 Piers Shepperson
 • 2001 Matthew Macfadyen
 • 2000 T.Mark Hall
 • 1999 Seong-June Kim
 • 1998 Matthew Macfadyen
 • 1996, 1997 Alex Rix
 • 1995 Ulf Olsson
 • 1994 Matthew Macfadyen
 • 1993 Matthew Cocke
 • 1992 Mark Willems
 • 1991 Matthew Macfadyen
 • 1990 Edmund Shaw
 • 1989 Piers Shepperson
 • 1988 Matthew Macfadyen
 • 1987 John Rickard
 • 1985, 1986 Matthew Macfadyen
 • 1984 Jon Diamond
 • 1983 Matthew Macfadyen
 • 1982 Jon Diamond
 • 1981 Matthew Macfadyen
 • 1980 Terry Stacey
 • 1979 David Mitchell / Matthew Macfadyen
 • 1978 Jon Diamond
 • 1976, 1977 M. Nashiwa
 • 1974, 1975 Jon Diamond
 • 1973 Ku Dae Yeol
 • 1972 Dr. Hattori
 • 1971 Jon Diamond / Tony Goddard
 • 1970 Mr. Akiyama
 • 1969 M. McAndrew (Handicap event)
 • 1968 J. Cock (Handicap event)
Challengers' League
 • 2018 Sam Aitken
 • 2017 Daniel Hu
 • 2016 Charles Hibbert / Junnan Jiang
 • 2015 Andrew Kay (second Andrew Simons)
 • 2014 Andrew Kay (second Alex Kent)
 • 2013 Andrew Kay and Andrew Simons
 • 2012 Andrew Kay (second Nick Krempel)
 • 2011 Matthew Macfadyen (second Nick Krempel)
 • 2010 Matthew Macfadyen (second Vanessa Wong)
 • 2009 Hui Wang (second Matthew Macfadyen)
 • 2008 Matthew Macfadyen / Hui Wang
 • 2007 Bei Ge (second Alex Selby)
 • 2006 Matthew Macfadyen (second Bei Ge)
 • 2005 Des Cann
 • 2004 David Ward
 • 2002, 2003 Matthew Cocke
 • 2001 Young Kim
 • 2000 Des Cann
 • 1999 Matthew Cocke after play-off with John Rickard / Des Cann.
 • 1998 Edmund Shaw
 • 1994, 1995, 1996, 1997 Matthew Macfadyen
 • 1993 Shutai Zhang
 • 1991, 1992 Edmund Shaw
 • 1990 John Rickard
 • 1989 Edmund Shaw
 • 1988 Matthew Macfadyen
 • 1987 Piers Shepperson
 • 1986 Matthew Macfadyen
 • 1983, 1984, 1985 Terry Stacey
 • 1982 Jim Barty
 • 1979, 1980, 1981 Terry Stacey
 • 1978 Matthew Macfadyen
 • 1977 Paul Prescott
 • 1976 Paul Prescott
 • 1975 Jon Diamond
Candidates'
 • 2018 Sam Aitken
 • 2017 Daniel Hu
 • 2016 Junnan Jiang
 • 2015 Andrew Simons
 • 2014 Bei Ge
 • 2011, 2012, 2013 Andrew Kay
 • 2010 Vanessa Wong
 • 2008, 2009 Matthew Cocke
 • 2007 Matthew Macfadyen
 • 2006 Bei Ge
 • 2005 Jon Diamond / Kiyohiko Tanaka
 • 2004 Piers Shepperson
 • 2003 Quentin Mills
 • 2002 Seong-June Kim
 • 2001 T Mark Hall
 • 2000 Young Kim / David Ward
 • 1999 Toby Manning / John Rickard
 • 1998 Martin Smith / Jim Clare
 • 1997 Des Cann
 • 1996 T Mark Hall
 • 1995 Des Cann / T Mark Hall / Alex Rix / Piers Shepperson / Jonathan Chetwynd
 • 1994 Matthew Cocke
 • 1993 Shutai Zhang
 • 1992 T Mark Hall
 • 1991 Edmund Shaw
 • 1990 Harold Lee
 • 1989 Neil Symes / John Smith / Adam Pirani
 • 1988 Matthew Macfadyen
 • 1987 Brian Chandler / Edmund Shaw / Alistair Thompson
 • 1986 Edmund Shaw / Francis Roads / T Mark Hall
 • 1985 Jon Diamond
 • 1984 John Smith / Richard Granville
 • 1983 Richard Granville / John Rickard
 • 1979-1982 Incorporated into the Challenger's League
 • 1978 David Mitchell
 • 1977 Brian Chandler
 • 1976 Ron Moss
Trigantius
 • 2018 Sam Aitken
 • 2017 Daniel Hu
 • 2016 Jitka Bartova
 • 2015 Charles Hibbert
 • 2014 Jon Diamond
 • 2012, 2013 Andrew Simons
 • 2011 David Ward
 • 2010 Robert Mateescu
 • 2009 Andrew Kay
 • 2008 Shaoyou Ouyang
 • 2007 Jaeup Kim
 • 2006 Ben He
 • 2004, 2005 Li Shen
 • 2003 Young Kim
 • 2002 Seong-June Kim
 • 2001 Des Cann
 • 2000 Seong-June Kim / Francis Roads / Alistair Wall / David Ward
 • 1999 Seong-June Kim
 • 1998 Des Cann / Matthew Cocke
 • 1997 Matthew Cocke
 • 1996 John Rickard
 • 1995 Matthew Cocke
 • 1994 T Mark Hall
 • 1993 Shun Nagano
 • 1992 Edmund Shaw
 • 1991 Des Cann
 • 1988, 1989, 1990 Matthew Macfadyen
 • 1987 Edmund Shaw
 • 1986 J-Y. Lee
 • 1985 Jim Barty
 • 1982, 1983, 1984 Terry Stacey
 • 1981 F. Kong
 • 1980 Terry Stacey
 • 1979 Matthew Macfadyen
 • 1977, 1978 Katsumi Matsumoto
 • 1976 Paul Prescott
 • 1975 unknown
 • 1974 R. Ku
British Championship
Cheshire
 • 2018 Yangran Zhang
 • 2017 Alistair Wall
 • 2016 Lucas Baker
 • 2015 Alistair Wall
 • 2014 Mark Elliot
 • 2013 Toby Manning
 • 2012 Tony Atkins
 • 2011 Alex Rix
 • 2010 David Ward
 • 2009 Martin Harvey - awarded on results at the British Go Congress
 • 2008 Tony Atkins
 • 2007 Lianpeng Zhang
 • 2006 Yangran Zhang
 • 2005 Toby Manning
 • 2004 Andrew Morris
 • 2003 Tony Atkins
 • 2002 Ruud Stoelman
 • 2001 Kunio Kashiwagi
 • 1986 Piers Shepperson
 • 1985 Richard Granville
 • 1984 Chee-kul Choi
Swindon
Bracknell
Coventry
Durham
Three Peaks
Welwyn Garden City
Milton Keynes
Belfast
 • 2017 Lucretiu Calota
 • 2016 Daqun Wang
 • 2015 Karl Irwin
 • 2014 Ngoc-Trang Cao
 • 2013 Tiberiu Gociu
 • 2012 Laurens Spijker
 • 2011 Andrew Simons
 • 2010 David Phillips
 • 2009 Matthew Crosby
 • 2008 Yohei Negi
 • 2007 Ian Davis
 • 1992 Tony Goddard
London Open
 • 2017 Weijin Chen
 • 2016 Seong-Jin Kim & Qiuchi Li
 • 2015 Sai Sun
 • 2014 Chi-Min Oh
 • 2013 Yuanbo Zhang
 • 2012 Lukas Kraemer
 • 2011 Young-Sam Kim
 • 2010 Antti Tormanen
 • 2009 Zi Wang
 • 2008 Chi-Min Oh
 • 2007 Shaoyou Ouyang
 • 2006 Ondrej Silt
 • 2005 Cho, Seok-Bin
 • 2004 Zhao, Pei
 • 2003 Li, Wenhao
 • 2002 Li, Hiaou
 • 2001 Gbor Szabics
 • 2000 Kim, Seong-June
 • 1999 Zhang, Zhongyong
 • 1998 Lee, Hyuk (Grand Prix); Guo, Juan (Open cash prize)
 • 1997 Guo, Juan
 • 1996 Guo, Juan
 • 1995 Zhang, Shutai
 • 1994 Guo, Juan
 • 1993 Zhang, Shutai
 • 1992 Shen, Gruangji
 • 1991 Zhang, Shutai
 • 1990 Michael Katscher
 • 1989 Zhang, Shutai
 • 1988 Yoo, Jing-Soo
 • 1987 Terry Stacey
 • 1986 Matthew Macfadyen
 • 1985 Andre Moussa
 • 1984 Lee, Choon-Sub
 • 1983 Hosokawa, N
 • 1982 Liu, Xiao Yuang
 • 1981 Terry Stacey
 • 1980 Matthew Macfadyen
 • 1979 Robert Rehm
 • 1978 Jim Bates
 • 1977 Matthew Macfadyen
 • 1976 Jon Diamond
 • 1975 Hirama, K
 • 1974 Jon Diamond

David Ward Cup (for top British player):

 • 2017 Daniel Hu
 • 2016 Andrew Simons
 • 2015 Andrew Kay
 • 2014 Matthew Cocke
Wessex
 • 2018 Chao Zhang
 • 2017 Bronislav Snidal
 • 2016 Alex Kent
 • 2015 Ngoc-Trang Cao
 • 2014 Tongzhou Cai
 • 2013 Alex Kent
 • 2012 Richard Hunter
 • 2011 Yunlong Liu
 • 2010 Andrew Kay
 • 2009 Matthew Macfadyen
 • 2008 Chi Fung Cheung
 • 2007 Jaeup Kim
 • 2006 Mike Charles
 • 2005 Alex Rix
 • 2004 Francis Roads
 • 2003 Young Kim
 • 2002 Jinhoon Yoon
 • 2001 T Mark Hall
 • 2000 Seong-June Kim
 • 1999 Young Kim
 • 1998 Matthew Macfadyen
 • 1997 Tony Goddard
 • 1996 John Rickard
 • 1995 T Mark Hall
 • 1994 John Rickard
 • 1993 Matthew Macfadyen
 • 1992 T Mark Hall
 • 1991 Alex Rix
 • 1990 Edmund Shaw
 • 1989 Harold Lee
 • 1988 Piers Shepperson
 • 1987 Matthew Macfadyen
 • 1986 Terry Stacey
 • 1985 Jim Barty
 • 1984 Richard Granville
 • 1982, 1983 Matthew Macfadyen
 • 1981 T.Mark Hall
 • 1980 Matthew Macfadyen
 • 1979 Terry Stacey
 • 1978 Adam Pirani
 • 1977 Frank May
 • 1976 Mark Hollings
 • 1975 David Sutton
 • 1974 T. Nagayama
 • 1973 Frank May
 • 1972 Jon Diamond
 • 1971 Rick Hubbell
 • 1970 Mark Roberts
Edinburgh Christmas
Isle of Man Afternoon
Isle of Man Open
Bar-Low
 • 2018 Peikai Xue
 • 2017 Alison Bexfield
 • 2015 Tobias Ungerer
 • 2014 Chris Volk
 • 2013 Mike Cockburn
 • 2012 Florian Borchers
 • 2011 Graham Lamburn / John Richardson / Adan Mordcovich
 • 2010 James Murray
 • 2009 Edwin Brady
 • 2008 Ed Wormington
 • 2007 Andrew Kay
 • 2006 Paul Tabor
 • 2005 Matthew Reid
 • 2004 Jong Ug Kim
 • 2003 Paul Taylor
 • 2002 Edward Blockley
 • 2001 Mike Cockburn
 • 2000 Phil Beck
 • 1999 Jonathan Chin
 • 1998 Jonathan Chin / Pengfei He / Robert Salkeld / Nick Wedd
 • 1997 Jonathan Chin